logo
Đồng hồ President Putin để bànXem ảnh đầy đủ
Xem ảnh khác

Đồng hồ President Putin để bàn

Giá: 7.000.000 đ

Đồng hồ để bàn Tổng thống Nga V.Putin.

Lắp đặt trong hộp gỗ quý 10,5cmx10,5cmx10cm.

Khối cầu máy đồng hồ xoay trong hộp gỗ.

Một phía là đồng hồ trên mặt có chữ ký tổng thống Nga V.Putin.

Một phía là quốc kỳ Liên bang Nga.

Phiên bản quà tặng đặc biệt từ tổng thống Nga.