logo
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:395. Error 9: Invalid character
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:395. Error 9: Invalid character
??ng h? Vostok-Europe Dual time Brown 43Xem ảnh đầy đủ
Xem ảnh khác

??ng h? Vostok-Europe Dual time Brown 43

Giá: 14.000.000 ?

VOSTOK DUAL TIME BROWN 43

V?: Thp ch?u l?c, c? ch? cn b?ng ch?ng s?c.

My: C? t? ??ng Vostok 2426. 32 Chn knh.

Tch tr? n?ng l??ng 31h.

Kch th??c: ???ng knh 43, dy 14.

Hi?n th?: Gi?, Pht, Giy, L?ch ngy.

Ch? th? khung gi? ? mi th? 2 l 24h.

Kim gi?, pht ph? l?p chi?u sng Super Luminova.

Dy: Dy da t? nhin r?ng 22mm

Ch?ng n??c: 5ATM (50m).

Các sản phẩm cùng loại